Animační program pro Váš pobyt

Naše dlouholeté zkušenosti s pořádáním letních dětských táborů nás přivedly na myšlenku, proč by si stejné programové schéma nemohly děti užít i na škole v přírodě, adaptačním kurzu nebo soustředění.

Nabízíme Vám zabezpečení, přípravu a realizaci atraktivního programu, který zpestří pobyt dětí v našem rekreačním zařízení. Můžete si vybrat ze dvou variant. Sami si v objednávce zvolíte, pro kolik dní pobytu máme program připravit.

Navíc můžeme zajistit přítomnost kvalifikovaného pedagogického dozoru nebo zdravotníka zotavovacích akcí s vybavenou lékárnou a veškerým zázemím po celou dobu Vaší akce.

 

Animační program „MINI“

Chcete dětem znásobit zážitky z výletu, soustředění nebo školy v přírodě? Posílit přátelské vztahy v kolektivu, které se utvořily? Doporučujeme Vám tento program, který dětem přináší dva dvohodinové bloky akčních her a soutěží. Po dohodě může být součástí programu jako třešnička na dortu dobrodružná noční hru, táborák nebo výprava za pokladem?

Využijte náš program nabízející soubor promyšlených aktivit na rozvoj komunikace a spolupráce, kontaktních her a aktivit využívajících potenciál všech členů kolektivu.

Program zahrnuje aktivity v celkové délce 4 hodiny. Pedagogové se účastní programu se svými žáky jako pedagogický dozor, rozhodčí a motivátoři.

Sportovní a materiální vybavení kompletně zajistíme. 

 

Cena  95,- Kč na dítě a den

 

Animační program „MAXI“

Chcete, aby děti/studenti na škole v přírodě, školním výletě, soustředění nebo adaptačním kurzu aktivně prožily skvělý den plný týmových her a společných zážitků, který navíc splňuje principy zážitkové pedagogiky? V tom případě neváhejte a rezervujte si celodenní zážitkový program, který je vytvořen podle logického scénáře a veden zkušeným instruktorem. Děti budou nejprve vtaženy do děje legendy a při navazujícím programu zažijí spoustu legrace a dobrodružství. Pestrou skladbu her a aktivit tvoří hry na odbourání ostychu, kontaktní a strategické hry i náročnější aktivity vyžadující spolupráci všech členů kolektivu.

Chceme v první řadě usnadnit pedagogům práci s přípravou a organizací pobytu v našem rekreačním zařízení. Máme k dispozici bohaté materiální vybavení pro široké spektrum aktivit. Celý animační projekt může být připraven na předem dohodnuté téma.

Program zahrnuje dopolední aktivity v minimální délce trvání 2 hodiny a odpolední aktivity v délce 4 hodiny. Součástí programu může být také  táborák, diskotéka nebo noční hry má délku 2 hodiny. Pedagogové se účastní programu se svými žáky jako pedagogický dozor, rozhodčí a motivátoři.

Denní program je sestavený flexibilně, vždy s ohledem na věk dětí, vyučovací proces a aktuální počasí. Veškeré aktivity jsou konzultovány s pedagogy. Sportovní a materiální vybavení kompletně zajistíme.  

 

Cena... 165,- Kč na dítě a den