Ubytovací řád

Ubytovací řád areálu rekreačního zařízení Mladočov

1. Odpovědné osoby

 • Veškeré provozní informace týkající se ubytování a pobytu při návštěvě rekreačního zařízení (dále jen RZ) konzultujte prosím s Vladimírem Mauerem nebo jím pověřenou osobou.
 • Informace a přání týkající se kuchyně (zejména časy výdeje jídla, změny v počtu strávníků) konzultujte s hlavním kuchařem.
 • Případné reklamace a stížnosti vážnějšího charakteru sdělte prosím osobně nebo telefonicky předsedovi spolku, případně použijte knihu přání a stížností (umístěna v baru)

2. Ubytování

 • Ubytování chatičkách, resp. ve zděné budově je možné od 11-ti hodin. V případě, že jsou ubytovací prostory připraveny dříve, je možné po dohodě ubytování před výše uvedenou hodinou. Pobyt však můžete zahájit dříve, podle toho, jak vám to vyhovuje.
 • Po převzetí ubytovacích prostor si zodpovědná osoba ve vlastním zájmu zkontroluje jejich vybavenost (v každém pokoji a chatce je koš na odpadky, malé košťátko a lopatka a na každé posteli prostěradlo) a nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí správci.

3. Žádáme návštěvníky areálu, aby:

 • reprodukovanou hudbu pouštěli pouze uvnitř chatky a hlasitost volili s ohledem na ostatní ubytované.
 • dodržovali pořádek v areálu.
 • odpadky odhazovali na místa k tomu určená (odpadkový koš v chatičce, popelnice u hlavní budovy a u baru).
 • třídili odpadky na papír, sklo, plast a ostatní (pytle a nádoby pro separaci odpadu jsou umístěny pod červenou stříškou u bazénu).
 • si pro zachování větší čistoty a hygieny před použitím sprch sundali obuv.
 • při použití sprchy v nočních hodinách prosíme o maximální tichost s ohledem na rekreanty ubytované v patře budovy.
 • dodržovali zásady hygieny při použití WC (spláchnutí, čistota...)
 • respektovali noční klid po 22. hodině.
 • Dále žádáme návštěvníky, aby
  • nešlapali po prostěradlech v obuvi (poplatek 25,- Kč za takto zašpiněné prostěradlo).
  • nepsali po zdech a postelích (požadujeme finanční náhradu škody dle rozsahu poškození).
  • nevylézali z chatky ven oknem.
  • neseděli na zábradlí chatek.
  • nevynášeli inventář z chatek (pokojů) ven a neprováděli změny v uspořádání chatek a pokojů (možné pouze po dohodě s oprávněnou osobou).
  • respektovali zákaz konzumace alkoholu a tabákových výrobků v prostorách RZ (je možné pouze v baru a před barem).
  • Poslední den pobytu se ubytovací prostory předávají v 9 hodin ráno (nedohodne-li se zodpovědná osoba se správcem jinak). Přitom všechna sportoviště a další služby areálu RZ jsou návštěvníků k dispozici až do času jejich odjezdu.
  • Chatky a pokoje se předávají zametené (i pod postelemi) s vysypaným košem a posbíranými papírky kolem chatky. Použitá prostěradla (lůžkoviny) odevzdají rekreanti na předem určené místo.
  • Při zapůjčení klíče se po ukončení pobytu klíč nechává ve dveřích chatky (pokoje).

4. Stravování

 • Na výdej jídla přicházejte v předem dohodnutých časech a jako celá skupina. V případě změny programe nebo nečekaného zpoždění informujte prosím správce osobně, příp. telefonicky.
 • Použité nádobí vracejte do příslušného okénka a příp. zbytky jídla shrňte do připravené nádoby. Talíře a příbory dávejte zvlášť. Při použití hrnečku tento opláchněte v připravené nádobě a vraťte zpět na tác. Stoly, které jste používali, po sobě utřete připraveným hadrem.
 • Do fronty na výdej jídla choďte po menších skupinkách, usnadníte tak průchod ostatním.
 • Pracovní doba kuchyně pro výdej jídla je od 7 do 19 hodin.
 • Změny v jídelníčku (balíčky, změna v čase výdeje jídla...) hlaste den dopředu do 19:30 hodin hlavnímu kuchaři.

5. Ostatní

 • Platba za poskytované služby při pobytu v RZ se hradí po příjezdu do objektu správci areálu na základě předem dohodnuté ceny, podle platného ceníku a v souladu se všeobecnými podmínkami pro pobyt a stravu v RZ Mladočov (pokud při objednávce pobytu nebyl dohodnut jiný způsob).
 • Je možné si bezplatně půjčit míče a sportovní vybavení. Při půjčení nahlásí rekreant své jméno a školu, ze které je. Od té chvíle osobně zodpovídá za zapůjčený sportovní materiál.
 • Prosíme rekreanty, aby dodržovali otevírací dobu v baru, tj. od 12 do 15 hodin a od 18 do 20 hodin. V případě, že je správce (barman) přítomen, je možné nakupovat také mimo uvedené časy.
 • Před použitím hřiště u zděné budovy žádáme rekreanty, aby ho podle potřeby nejprve pokropili vodou.
 • Při použití ohniště žádáme pedagogický dozor o zajištění všech pravidel zacházení s ohněm a zajištění úklidu jeho okolí (můžeme zapůjčit pilu a sekeru na přípravu dřeva).
 • Prosíme o respektování těchto pravidel v zájmu čistoty a kulturnosti prostředí pro všechny rekreanty.

6. Poplatky za zničení/ztrátu věcí

 • rozbité okno - chatka  200,- Kč
 • rozbité okno - pokoj  600,- Kč
 • ztráta (zničení) košťátka  50,- Kč
 • ztráta (zničení) lopatky  50,- Kč
 • ztráta celého kompletu  100,-Kč
 • ztráta míče (podle typu)  100-500,- Kč
 • ztráta klíče  50,- Kč
 • poškození židle, postele, stolu...  dle náročnosti opravy
 • ostatní poškození podle dohody se správcem

 

Přejeme všem rekreantům příjemný pobyt. Budete-li mít přání a připomínky, obraťte se na nás. Splníme je, bude-li to v našich silách a možnostech.

19.3.2014

Vladimír Mauer v.r.

 

Ubytovací řád areálu rekreačního zařízení Mladočov ke stažení (PDF)

Ubytovací řád areálu rekreačního zařízení Mladočov ke stažení (DOC)