O nás

Činnost Spolku proti proudu má je zaměřena několika směry. Jedním z hlavních je správa, provoz, údržba a zvelebování areálu rekreačního zařízení Mladočov v obci Poříčí u Litomyšle. V areálu se specializujeme na poskytování ubytovacích, stravovacích a sociálních služeb a doplňkových služeb neziskovým způsobem na vysoké profesionální úrovni.

Chceme, aby byl areál využíván pro rekreační a turistické účely neziskových organizací, škol,školek, zájmových organizací, sportovních klubů a spolků ve východočeském kraji a v Mikroregionu Toulovcovy maštale.

Podporujeme iniciativy dětí a mládeže v oblasti tance, hudby, sportu, tělovýchovy, turistiky, sociální a politické kultury, vzdělávání se zaměřením na efektivní a smysluplné využívání volného času. Pořádáme kulturní, společenské a sportovní akce.

Dětem ze sociálně slabších rodin poskytujeme při rekreačním pobytu finanční zvýhodnění v rámci možností našeho rozpočtu.

Chceme připravit projekty a aktivity s cílem zkvalitnění života seniorů a jiných sociálně ohrožených nebo znevýhodněných skupin.