Animační program pro Váš pobyt

Naše dlouholeté zkušenosti s pořádáním letních dětských táborů nás přivedly na myšlenku, proč by si stejné programové schéma nemohly děti užít i na škole v přírodě, adaptačním kurzu nebo soustředění.

Nabízíme Vám zabezpečení, přípravu a realizaci atraktivního programu, který zpestří pobyt dětí v našem rekreačním zařízení. Sami si v objednávce zvolíte, pro kolik dní pobytu máme program připravit.

Animační program 

Chcete dětem znásobit zážitky z výletu, soustředění nebo školy v přírodě? Posílit přátelské vztahy v kolektivu, které se utvořily? Doporučujeme Vám tento program, který dětem přináší dva dvouhodinové bloky akčních her a soutěží. Po dohodě může být součástí programu jako třešnička na dortu dobrodružná noční hra, táborák, diskotéka, just dance nebo výprava za pokladem.

Využijte náš program nabízející soubor promyšlených aktivit na rozvoj komunikace a spolupráce, kontaktních her a aktivit využívajících potenciál všech členů kolektivu.

Program zahrnuje aktivity v celkové délce 4 hodiny. Pedagogové se účastní programu se svými žáky jako pedagogický dozor, rozhodčí a motivátoři.

Sportovní a materiální vybavení kompletně zajistíme. Program je sestavený flexibilně, vždy s ohledem na věk dětí, vyučovací proces a aktuální počasí.

Cena za program závisí na počtu objednaných dní:

1 den .... 250,- Kč
2 dny ... 200,- Kč
3 a více dní .... 160,- Kč